Yakuplu Mah. Hürriyet Bulv. No:1D Skyport Gülyapı Binası - Beylikdüzü /İstanbul
0850 303 74 74
endefr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu AKVA Ağız Ve Diş Sağlığı Limited Şirketine (“AKVADENT”) yapılan iş/staj başvurularında referans olarak gösterilerek tarafımıza iletilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi, çalışılan işyeri, unvan ve çalışma süresi bilgilerini kapsayan kişisel verilerin işlenme şartları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

AKVADENT’e iletilen iş/staj başvuruları yoluyla topladığımız referans kişilerine ait kişisel veriler “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, referans olarak şirketimizle veya şirketimize ulaştırılmak üzere çalışan veya yetkililerimizle re’sen iletişime geçen referans kişilerine ait kişisel veriler ise “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebiyle;  çalışan ve stajyer adaylarının başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ile ihtiyaç halinde referans kontrolü için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla  sözlü ve yazılı olarak; elektronik ve fiziki ortamda; otomatik, kısmen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

İşlemekte olduğumuz verileriniz yurtiçinde veya yurtdışına aktarılmayacaktır. Söz konusu kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan süre kadar saklamakta, işleme amacının ortadan kalkmasını takiben imha etmekteyiz. Konuyla ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Kanunun 13. maddesi ve “Veri sorumlusuna başvuru usul ve esasları hakkında tebliğ” hükümleri uyarınca düzenlenen ve www.akvadent.com/veri-sahibi-başvuru-formu/ adresinde yer alan  İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Başvuru Formu’nda istenilen bilgilerle ve formda belirtilen yazılı veya dijital yollarla  tarafımıza iletebilirsiniz.

Hemen Arayın

0850 303 74 74

Bilgi Alın

×

    Bilgi Al

    Bilgi Alın

    Whatsapp

    Whatsapp