Yakuplu Mah. Hürriyet Bulv. No:1D Skyport Gülyapı Binası - Beylikdüzü /İstanbul
0850 303 74 74
endefr

ÇEREZ POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu AKVA Ağız Ve Diş Sağlığı Limited Şirketi(“AKVADENT”), Anayasal bir hak olan özel hayatın gizliliği başta olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem vermektedir. Bu çerçevede, kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu anlayışla hareket etmektedir.

Çerez politikası ve kişisel verilerin korunması hakkındaki bu aydınlatma metni, sitemizi ziyaret eden ve/veya bizimle internet üzerinden iletişime geçen; çevrimiçi ziyaretçi, çalışan/adayı, hissedar, tedarikçi, referans kişisi, müşteri(hasta), potansiyel müşteri gibi ilgili kişi kategorileri de dahil olmak üzere tüm çevrimiçi ziyaretçileri(“çevrimiçi ziyaretçi”) kapsamaktadır. Bu metin web sitemizde kullanılan farklı çerez türlerini, bunları nasıl kontrol edebileceğinize ilişkin açıklamaları, AKVADENT’le iletişime geçtiğinizde işlemiş olduğumuz kişisel veriler, işleme amaçları, toplama yöntemleri, aktarımı ve hukuki sebeplere  ilişkin açıklamaları içermektedir.

Çerez küçük bir text dosyasıdır ve web sitemizin tarayıcınıza gönderebileceği belirli miktarda veri tutmaktadır. Daha sonra bilgisayarınızın sabit diskinde saklanabilmekte ve web sunucumuz tarafından erişilebilmektedir. Bu çerezler daha sonra tarafımızca alınabilmekte ve çerezler vasıtasıyla web sayfalarımız ve hizmetlerimiz düzenlenebilmektedir. Çerez Aydınlatma Metni’nde; çerezleri, pikselleri, web işaretlerini ve gifleri içeren tüm teknolojileri çerezler olarak adlandırmaktayız.

Web sitemizi çerez ayarlarını değiştirmeden kullanarak, bu çerez politikamızda belirtilen çerezlerin ve diğer teknolojilerin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Çerez ayarlarına ilişkin değişiklikleri tarayıcı ayarlarınızdan yapabilirsiniz. Çerezlerin kullanılmasını istemezseniz, ziyaret deneyiminizi daha verimli hale getiren birçok özelliğe erişiminiz olmayacak ve bazı hizmetlerimiz düzgün çalışmayacaktır. Çerezlerin kullanılmasının istenmemesine ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

AKVADENT olarak web sitemizde kullanılan çerezlere yeni çerezler ekleyebilir, kullanmaktan vazgeçebilir veya değiştirebiliriz; bu durumda Çerez Aydınlatma Metni de güncel uygulamamızı gösterecek şekilde güncellenecektir.

 

1.                 Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; çerezler, internet sitemizdeki iletişim formlarının doldurulması, kurumsal veya şirkete iletilmek üzere şirket yetkili veya çalışanlarına ait iletişim hesaplarına (e-posta veya KEP adresleri, sosyal medya hesapları, internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları ve SMS’ler yoluyla) mesaj gönderimi gibi otomatik veya kısmen otomatik yollarla işleme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır.

Anılan yöntemlerle toplanan Kişisel verilerinizden; web sitemizde yer alan formların doldurulması ya da kurumsal  veya şirkete iletilmek üzere şirket yetkili veya çalışanlarına ait iletişim hesaplarına (e-posta veya KEP adresleri, sosyal medya hesapları, internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları ve SMS’ler yoluyla) mesaj gönderimi ile iletilen ad-soyad, kullanıcı adı, e-posta veya KEP adresi ile ayrıca mesaj içeriğinde tarafınızdan belirtilen diğer kişisel verileriniz ile  İnternet sitemizi ziyaret halinde sitemizde kullanılan çerezlerle işlenen verileriniz öncelikle bu platformları kullanma irade ve isteğinizle “açık rıza” çerçevesinde işlenecek olup mevzuatta yer alan yükümlülükler kapsamında ilgili kurum ve kişilere aktarılabilecektir. Ancak söz konusu çerezlerden sitenin çalışması için zorunlu olanlar, “zorunlu çerezler” ise “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

 

2.                 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İnternet sitemizi ziyaret halinde; Bilgi Güvenliği, Hizmet Satın Alım, Hizmet Satış ve Hizmet  Satış Sonrası Destek, Hizmet Üretim ve Operasyon, Performans Değerlendirme, Risk Yönetimi ve Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi; Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,  Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,  Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam/Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenektedir.

İnternet üzerinden tarafımıza ileti gönderilmesi halinde; Talep ve şikayetlerin takibi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Süreçlerinin  İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,  Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçları dahilinde kişisel veriler işlenmektedir.

 

3.                 Kullanılan çerezler ve kontrolü

https://www.akvadent.com/ internet sitemizde amaç bakımından zorunlu, işlevsel, analiz ve reklam çerezleri; kullanan taraf bakımından doğrudan sitemiz tarafından oluşturulan birinci taraf çerezleri ile çeşitli servis sağlayıcıları ile iş ortakları tarafından oluşturulan üçüncü taraf çerezleri; saklanma süreleri bakımından kalıcı çerezler ve oturum çerezleri kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler; sitenin doğru biçimde çalışması için zorunlu olan birtakım çerezlerdir. Güvenlik amacıyla tutulan aktivasyon çerezleri ve kimlik doğrulama amacıyla tutulan oturum çerezleri bu çerezlerdendir.

İşlev Çerezleri; kullanıcıların internet sitesi ziyaretlerinde dil seçenekleri gibi kullanıcı tercihlerini kaydederek kullanıcı deneyimini artırmak ve daha işlevsel hale getirmek için kullanılan çerezlerdir.

Performans ve Analiz Çerezleri; site performansını arttırmak ve analiz etmek için sitemizi kullanımınızı analiz etmeye yarayan çerezlerdir. Hizmet iyileştirmesi sağlanabilmesi için kullanılan bu çerezler size verilen hizmetin kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır. Örneğin bu çerezler ile site içerisindeki kullanıcı ve ziyaretçilerin en çok gezindiği sayfalar ve ürünler tespit edilebilmekte ayrıca site problemleri ile çalışmayan sayfalar anlaşılabilmektedir.

Pazarlama ve Reklam Çerezleri; Kullanıcı ziyaretleri ve profili doğrultusunda ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş reklam ve tanıtıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan çerezlerdir. Sitemizde google ads gibi 3.taraf pazarlama ve reklam çerezleri kullanmaktadır.

Instagram, Pinterest, Facebook, Twitter, Google ve benzeri web siteleri kullanmış olduğumuz web adresimiz üzerinden ulaştığı verileri gizlilik politikalarına göre işleyebilmektedir. Kullanım kontrolleri ve detaylı bilgi için söz konusu sitelerin gizlilik ve güvenlik için politikalarının veya diğer bilgilerinin bulunduğu sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Çevrimiçi Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri kabul etmeyebilir veya kendisine uyarı verilmesini sağlayabilir. Çerezlerin kullanımını durdurulduğunda İnternet Sitesi’nin belirli fonksiyonları düzgün çalışmayabilir. Aşağıdaki bağlantılarda yaygın kullanılan bazı tarayıcılarda çerezlerin nasıl yönetileceğini (ve devre dışı bırakılacağı) hakkında bilgi bulunmaktadır:

Chrome Tarayıcı: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=tr

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/tr-tr/microsoft-edge/microsoft-edge-de-%C3%A7erezler-ve-site-verilerine-ge%C3%A7ici-olarak-izin-verme-597f04f2-c0ce-f08c-7c2b-541086362bd2

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox:  https://support.mozilla.org/tr/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

Telefon üzerinden kullanılan tarayıcılar ve diğer tarayıcılar için telefon ayarlarının ilgili bölümünden gizlilik ve güvenliğe dair ayarları sağlayarak veya diğer tarayıcılar için destek bölümlerindeki yönergeleri izleyerek çerez yönetimi yapılabilmektedir.

 

4.                 İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,  yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,  pazarlama analiz çalişmalarinin yürütülmesi, performans degerlendirme süreçlerinin yürütülmesi; ve mal veya hizmet alım akdi ya da mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iletişim ve tebligat faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları dahilinde tedarikçilere (bilişim hizmeti alınan kişi veya şirketler gibi), yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişler ve özel hukuk tüzel kişilerine Kanun’un 8. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilmaktedir.

Münhasır veri işleme ve gizlilik politikaları olan kullanıcı sözleşmelerini kabul ederek rızanız kapsamında kullanmakta olduğunuz, sunucuları yurt dışında bulunan sosyal medya hizmet sağlayıcılarının(whatsapp, instagram, twitter, facebook vs) veya e-posta hizmet sağlayıcılarının(Gmail, Hotmail, Yahoo vs) ilgili platformları üzerinden bu hizmet sağlayıcılarını kullanırken ilgili kullanıcı sözleşmeleriyle kendilerine vermiş olduğunuz rıza çerçevesinde yurt dışına aktarımını kabul etmiş olmakla, söz konusu yurt dışı aktarımların AKVADENT’in sorumluluk alanı dışında olduğunu, ancak bu platformlar üzerinden kendi iradeniz ve isteğinizle AKVADENT’le iletişime geçmeniz halinde iletmiş olduğunuz tüm verilerin AKVADENT tarafından iletilme amacına, hukuka ve veri işleme politikalarımıza uygun olarak işlenmesine ve sizinle bu platformlar üzerinden iletişime geçilmesine rıza vermiş olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 

5.                 Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verisi işlenen ilgili kişi olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Başvuru Formu’nu doldurarak veya ayrıca bir dilekçe ile yukarıda belirtilen adresimize bizzat elden veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında elektronik ortamda; [email protected] kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize kayıtlı elektronik posta(KEP) adresinizden; [email protected] e-posta adresimize şirketimize daha önce bildirdiğiniz, sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden veya güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı surette diğer elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.  Başvuruda  ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası; tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi; varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ile talep konusu bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

Kişisel veri sahipleri olarak, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ” hükümleri uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtilen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde anılan tebliğin 7. maddesinde belirtilen ücret alınacaktır.

 

6.                 Verilerin Güvenliği

İnternet sitesi üzerinden başka sitelere veya uygulamalara yönlendirme yapılması durumunda AKVADENT, yönlendirilen sitelerin ve uygulamaların kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uygunluğuna ilişkin bilgi sahibi değildir ve gizlilik politikaları ile içeriklerine ilişkin bir sorumluluk altında bulunmamaktadır.

Çevrimiçi Ziyaretçi, İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğinde site içinde pop-up olarak açılan katmanlı aydınlatma ile atıfta bulunulan işbu aydınlatma metninde yazılı şartları okuduğunu, kişisel verilerinin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunu, çerez ayarlarını değiştirmeden kullanmaya devam etmesi halinde bunun kendi rızasıyla gerçekleşmiş olduğunu kabul ve beyan eder.

AKVADENT kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve diğer politika ve prosedürleri çerçevesinde gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

 

Hemen Arayın

0850 303 74 74

Bilgi Alın

×

  Bilgi Al

  Bilgi Alın

  Whatsapp

  Whatsapp